Privacybeleid Mundo bracelets

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.mundobracelets.com. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2023.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
Mundo Bracelets, gevestigd aan Oranjeboomstraat 255, 4812 EE te Breda, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mundo Bracelets verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Mundobraclets.com, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens. 

Van wie verwerken wij gegevens en hoe verwerken wij deze?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met mundobracelets.com, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.


Gegevens voor een optimale winkelbeleving
In onze winkel staan verschillende artikelen. Wij willen jou dan ook graag helpen om tussen al deze artikelen te vinden wat je zoekt.

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan mundobracelets.com jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Gepersonaliseerde advertenties
Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen je advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft.

We zorgen er ook voor dat mundobracelets.com zo relevant mogelijk is door onze winkel af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag bij Mundo Bracelets. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klant patronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. 

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. 

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Mundobracelets.com neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een specialist in huis die zich bezig houdt met het beveiligen van onze systemen. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Rechten
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen via onze klantenservice.

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. 

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. 

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.